Werkenbij.fm

Yesss! PODCAST

Podcast is een belevingsinstrument in je communicatiemix. Een intensieve manier om je verhaal te vertellen waarmee je de relatie versterkt met je medewerkers of jouw doelgroepen. De interactie tussen mensen geeft authenticiteit aan je verhaal als werkgever én als organisatie. Podcast blijkt vandaag de dag een uiterst betrouwbare en kwalitatieve manier om continu in verbinding te staan met je omgeving.

Het opnemen van een podcast wordt door medewerkers ervaren als een leuke en enthousiasmerende activiteit, waarin echte aandacht en contact is en waarin de verbinding met collega’s, klanten of andere stakeholders wordt bekrachtigd en bevestigd. De podcast is bij uitstek een illustratie van waarderende dialoog en daarmee een concreet voorbeeld hoe je binnen de organisatie mensen een stem kunt geven en gesprekken op verschillende niveaus kunt faciliteren. Mensen die deelnemen in de podcast voelen zich gehoord, gezien en gewaardeerd.

Inhoudelijk gezien is de podcast ideaal om ieders expertise en vakmanschap in het licht te zetten. Podcasts bieden je als werkgever een kans om in korte tijd een inhoudelijk sterk verhaal neer te zetten dat resoneert met een publiek / kandidaten met wie je graag in contact zou willen komen, maar die tot nu toe buiten beeld waren.

Tenslotte. Met meer dan 9 miljoen podcastluisteraars en een gemiddeld gebruik van >150 minuten onder jongeren tot 30 jaar heeft podcast een stevige vinger in de communicatie-pap.

Placeholder Image