Werkenbij.fm

wORKSHOP

Podcast luisteren doen we graag, maar maken is nog leuker. En daar zijn we niet alleen in. Podcast produceren is samenwerken, verhalen delen, enthousiasme verspreiden en daarmee informeren en verbinden. In de praktijk vraagt het om verschillende vaardigheden en vooral doorzettingsvermogen. WerkenBij.FM verzorgt workshops, zodat iedere organisatie goed van start kan gaan. De workshops omvatten in algemene zin de elkaar aanvullende pijlers WHY – HOW – WHAT – ACT. Veelal is maatwerk de beste optie, waarbij vanuit zowel strategisch als operationeel oogpunt een programma wordt samengesteld. Wij letten dan op doelen, doelgroepen, planning, budget, formats en technische vaardigheden! Met andere woorden alles wat nodig is om succesvol te starten.

Placeholder Image